Audyt efektywności energetycznej – jak i gdzie go wykonasz?

Audyt efektywności operacyjnej jest to proces oceny efektywności działań operacyjnych i procesów w organizacji, który ma na celu identyfikację obszarów poprawy w celu zwiększenia wydajności i redukcji kosztów. Chociaż audyt energetyczny skupia się głównie na ocenie zużycia energii i identyfikacji obszarów oszczędności energii, to może on także zawierać elementy audytu efektywności operacyjnej.

Co ma się znaleźć w takim audycie energetycznym?

W audycie energetycznym, oprócz identyfikacji obszarów oszczędności energii, audytorzy mogą również zbadać procesy operacyjne i ich efektywność. Na przykład, audytorzy mogą przeanalizować procesy produkcyjne w zakładzie przemysłowym i ocenić, jakie urządzenia i procesy zużywają najwięcej energii, czy są niepotrzebne przestoje maszyn, jakie są koszty energii na jednostkę produkcji, itp.

W ten sposób, audyt energetyczny może być jednym z elementów audytu efektywności operacyjnej, szczególnie jeśli organizacja działa w branży, w której zużycie energii stanowi znaczący koszt operacyjny.

Jednakże, aby przeprowadzić kompleksowy audyt efektywności operacyjnej, może być konieczne zastosowanie innych narzędzi i metod, takich jak analiza procesów biznesowych, badanie organizacji pracy, wdrożenie systemów monitoringu, itp.

Choć audyt energetyczny może zawierać elementy audytu efektywności operacyjnej, to w celu przeprowadzenia kompleksowej oceny efektywności operacyjnej, może być konieczne skorzystanie z dodatkowych narzędzi i metod.

Różne typy budynków – różne poziomy audytu

Audyt energetyczny https://jw-a.pl/audyty-energetyczne/ może być przeprowadzony dla różnych typów budynków, w tym dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych i biurowców przemysłowych. Ostateczna decyzja, który rodzaj budynku lepiej poddać audytowi energetycznemu, zależy od celu i zakresu audytu oraz od potrzeb i wymagań właściciela lub zarządcy budynku.

Budynki mieszkalne wielorodzinne charakteryzują się specyficznymi wymaganiami związanymi z użytkowaniem energii, takimi jak ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, oświetlenie i zużycie wody. Dlatego audyt energetyczny dla takich budynków skupia się na identyfikacji obszarów oszczędności energii w tych procesach, w celu zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów związanych z użytkowaniem energii.