Szkolenia dla managerów pracujących online

Już niebawem w życie wejdą zmiany w Kodeksie pracy, które na stałe będą regulować zasady pracy zdalnej. Można przypuszczać, że wiele firm zdecyduje się pozostać przy tego rodzaju zatrudnieniu albo wprowadzi pracę hybrydową. To stawia zupełnie nowe wyzwania przed managerami. Warto zainwestować w szkolenia dla managerów, które nauczą ich efektywnie zarządzać zespołem w sposób zdalny.

Wyzwania managera pracującego z zespołem zdalnym

Manager, który pracuje zdalnie musi nauczyć się na nowo stawiać cele przed swoim zespołem. Pracownicy skupieni w jednym miejscu pracy realizowali swoje zadania efektywnie, bo taki był ich nawyk: przychodzili do pracy pracować. Pracując wirtualnie, muszą nauczyć się efektywności z poziomu własnego mieszkania.

Praca zdalna może sprawić, że dotychczasowe zasady kultury organizacji zostaną przewrócone do góry nogami. Odpowiedni strój, fryzura, czy zadbany zarost mogą przestać być dla pracowników istotne. Podobnie rzecz ma się z przerwami. W korporacji, by zapalić lub zjeść, trzeba było wyjść poza biuro. W domu można to robić bez przerw. Manager musi znaleźć sposób na to, by zasady panujące w firmie nadal były respektowane choć w nowy sposób.

Na szkoleniu dla managerów personel zarządzający w firmie uczy się, jak dbać o to, by kultura środowiska pracy nie została porzucona. Teoretycznie to nic wielkiego, że pracownik nie wygląda adekwatnie do stanowiska, które zajmuje, jeśli pracuje z domu. W praktyce to krok do tego, by jego praca stała się mniej staranna, a biurową rutynę zastąpił domowy chaos.

Jak utrzymać wirtualny zespół w ryzach

Szkolenia dla managerów obejmują między innymi wypracowanie metod komunikacji, które będą właściwe dla każdego zespołu. W większości firm będzie to:
wybór odpowiednich narzędzi (aplikacji) do komunikacji z zespołem;
wirtualne spotkania: częstotliwość, zakres tematyki;
częste raportowanie postępów.

Podczas szkolenia manager dowie się także, jak monitorować postęp pracy poszczególnym pracowników oraz pozna model odpowiedzialności RASCI, który ułatwia pracę zespołom projektowym.