Efektywność w certyfikacji LEED

W systemie certyfikacji LEED, efektywność energetyczna jest jednym z kryteriów, które są brane pod uwagę przy ocenie zrównoważonej jakości budynku. Punkty za efektywność energetyczną są przyznawane za spełnienie określonych wymagań w tej dziedzinie.

Punktacja to wykładnik certyfikacji LEED

Certyfikacja LEED https://jw-a.pl/certyfikat-leed/ jest oparta na systemie punktacji, w którym budynek może zdobyć punkty za spełnienie różnych kryteriów, takich jak efektywność energetyczna, jakość powietrza wewnętrznego, zarządzanie wodą, materiały i zasoby, projektowanie i planowanie. Ogólna liczba punktów zdobytych przez budynek określa poziom certyfikacji, na przykład LEED Certified, Silver, Gold lub Platinum.

W przypadku efektywności energetycznej, budynek może zdobyć punkty za zastosowanie zaawansowanych technologii, takich jak systemy oświetlenia LED, efektywną izolację termiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, zastosowanie energii ze źródeł odnawialnych i wiele innych elementów, które pozwalają na minimalizację zużycia energii.

Przykładowo, budynek, który wykorzystuje mniej energii niż przeciętny budynek w danej kategorii, może otrzymać dodatkowe punkty. W ten sposób system punktacji zachęca do projektowania i budowania bardziej energooszczędnych budynków, co przekłada się na korzyści dla środowiska i gospodarki.