Do czego służy audyt przedsiębiorstwa w firmie?

Audyt wielu osobom kojarzy się wyłącznie z sferą księgowości i finansów. Nic bardziej mylnego. Audyt przedsiębiorstwa jest narzędziem, które może przynieść wiele korzyści i które warto wykorzystywać.

Rodzaje audytów w przedsiębiorstwie

Audyty można podzielić na te, które są wymagane prawem oraz dobrowolne. Najbardziej znane audyty wymagane prawem są przeprowadzane w obszarze finansowo – księgowym a ich zakres reguluje ustawa o rachunkowości. Inne, nie mniej istotne to audyty energetyczne, którym podlegają duże przedsiębiorstwa. Audyty dobrowolne wynikają z potrzeby samej firmy.

Często audyt przedsiębiorstwa jest potwierdzeniem rzetelności realizacji prac, którym firma przyciąga klienta. Czasami, jak w przypadku audytów jakościowych, środowiskowych lub BHP – audyt jest warunkiem otrzymania certyfikatu, który z kolei jest wymogiem dla pozyskania kontraktu.

Jeszcze innym audytem o charakterze dobrowolnym jest audyt wewnętrzny, przeprowadzany celem zweryfikowania konkretnego obszaru przedsiębiorstwa.

Kto wykonuje audyt przedsiębiorstwa

Audyt przedsiębiorstwa, mający na celu potwierdzenie prawidłowości działania firmy w obszarach wymaganych prawem lub zakończony przyznaniem certyfikatu przez jednostkę akredytowaną musi być przeprowadzony przez eksperta – audytora z uprawnieniami. Wynika to wprost z przepisów prawa lub norm. Audyty dobrowolne mogą być wykonywane przez  zewnętrznych konsultantów lub wytypowanych pracowników.

Korzyści z audytu przedsiębiorstwa

Obligatoryjny audyt przedsiębiorstwa określony prawem pozwala na uniknięcie kar, głównie finansowych. Pozytywny wynik audytu może być podstawą do uzyskania lepszych warunków kredytu, dotacji lub korzystniejszego ubezpieczenia. Audyty strony trzeciej potwierdzają w sposób niezależny kompetencje firmy, dając jej przewagę rynkową w zdobywaniu zleceń. Audyty wewnętrzne pozwalają na wykrycie nieprawidłowości lub wprowadzanie usprawnień w procesie a tym samym zaoszczędzenie środków finansowych.